Foto Residentie Romain in Wemmel

B&R Development


Van bescheiden appartementsgebouw tot omvangrijk wooncomplex, B&R Development realiseert groot- én kleinschalige projecten, steeds herkenbaar aan hun onderscheidende architectuur en toegevoegd wooncomfort.

Private ontwikkelingen en (co-)promoties

Alle projecten worden met de nodige zorg omringd waarbij esthetiek, duurzaamheid en een juiste prijspositionering de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Ook neemt B&R Development de omgevings- en tuinaanleg mee in het ontwerp. Alles tot in de kleinste details uitgewerkt.

Foto Residentie De Gloriette

Participaties en allianties

B&R Development kan terugblikken op een groot aantal projecten. Verscheidene van deze projecten kwamen tot stand dankzij diverse ad-hoc combinaties en allianties. Deze samenwerkingen laten de projectontwikkelaar toe om meer complexe projecten te ondernemen.

Complementariteit met andere partners is immers van strategisch belang in de verbreding van de mogelijkheden en de spreiding van risico's. In deze samenwerking streven de partners naar het synergetisch effect van hun eigen kernspecialisme: wonen, parkeren, retail en leisure.

Foto Residentie Romain in Wemmel

B&R, grondmaatschappij

Binnen B&R Grondmaatschappij wordt het grondpatrimonium van Bouwgroep B&R beheerd. De organisatie werd in het leven geroepen ter ondersteuning van projecten, die in eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Embleem B&R bouwgroep

B&R Development

Hoge Mauw 1510
2370 Arendonk

T. 014 44 38 80
F. 014 68 32 96
info@benrdevelopment.be

Bereken uw route via Google Maps