Projectmanagement

De Projectmanager als spilfiguur.
De Projectmanager is de spilfunctie in een bouwteam of PPS. Hij/zij zorgt dat de vooropgestelde doelstellingen (budget, kwaliteit, timing) behaald worden en coördineert het hele projectproces, van ontwerp tot oplevering. Het is de taak van de Projectmanager om proactief beslissingen te nemen over zaken die afwijken van de vooropgestelde doelstellingen om op die manier optimaal te anticiperen op de te verwachten evoluties. Indien nodig, zal de Projectmanager - in overleg met het ontwerpteam - bijsturen waar nodig.

Heldere en transparante communicatie:
Bij aanvang van een project wordt er steeds een duidelijke communicatie- en goedkeuringsstructuur opgezet. Zo worden alle beslissingen op het juiste niveau genomen en wordt er enkel betrouwbare, traceerbare en up-to-date informatie uitgewisseld. Om te garanderen dat alle leden van het bouwteam een gelijk ritme krijgen en houden rapporteert de Projectmanager periodiek over de stand van zaken en de toekomstverwachtingen.

Samenwerkingsvormen (PPS - DBFMO)

Steeds vaker slaan het bedrijfsleven en de overheid de handen in elkaar om grote, kapitaalintensieve projecten op een efficiënte wijze te realiseren. Dankzij een nauwe samenwerking met ons team van juridisch een financiële specialisten bouwde B&R Development de afgelopen jaren ook hierin de nodige expertise op.

B&R Development heeft bovendien tal van raamakkoorden gesloten met spelers op diverse subniveaus van de DBFMO-formule (Design, Build, Finance, Maintain & Operate).

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in aanbestedingen zoals PPS-projecten, DBFMO-projecten en Contracting-projecten. Indien u meer informatie wenst, kan u ons hier steeds voor contacteren.